Lesetid ikon
Ca. lesetid:
3 min

Væske-til-vann-varmepumpe

En væske-til-vann-varmepumpe henter energi fra berg, jord, sjø eller grunnvann og kan dekke behovet for oppvarming og varmtvann hele året for boligen din.

En væske-til-vann-varmepumpe er for de fleste best kjent som Bergvarmepumpe fordi den henter energi nettopp fra fjell, men kan også hente energi fra jord, sjø eller grunnvann.

Dersom du skal bygge ny bolig eller allerede har et vannbårent system i dag, kan væske-til-vann-varmepumpe være et smart valg. En væske-til-vann-varmepumpe kan dekke behovet for energi til både oppvarming av boligen og varmtvann hele året.

Disse energikildene er unike ved at de holder en mye jevnere temperatur enn uteluften som luftbaserte varmepumper henter energi fra. Derfor kan du spare mest langsiktig om du velger væske-til-vann-varmepumpe. En væske-til-vann-varmepumpe gir deg tre til fire ganger så mye varme som strømmen den bruker, derfor er det slike varmepumper du sparer mest med på lang sikt.

Få med deg: Hva kan jeg spare ved å velge varmepumpe?

Bergvarme henter energi fra fjell, jord, sjø eller grunnvann

Bergvarmepumpe

Væske-til-vann varmepumper kan hente energi fra flere kilder, men den mest populære og mest brukte i Norge er Bærgvarme. Bergvarmepumper henter varme eller solenergi som er lagret i bakken ved hjelp av energibrønner. Slike energibrønner er et 80 til 350 meter dypt hull nede i bakken hvor temperaturen er stabil hele året.

Inne i slike energibrønner plasserer man plastslanger fylt med frostvæske, også kalt kollektorer, for å hente ut varmen. Lokale grunnforhold avgjør hvor dyp en energibrønn må være for å dekke varmebehovet i en bolig. 

Fordelene med Bergvarmepumpe

Bergvarme varmer også tappevann
  • Bergvarmepumpene bruker mellom 75 og 65 prosent mindre energi enn elektrisk oppvarming.
  • Gir høyere energisparing enn en luftbasert varmepumpe, fordi varmekilden har omtrent samme temperatur hele året.
  • Dekker store deler av boligens varmebehov, både romvarme og varmt tappevann
  • Kan brukes til nedkjøling om sommeren hvis boligen har viftekonvektorer
  • Ingen synlig utedel
  • Lengre levetid enn andre varmepumpetyper
  • Så og si lydløs både inne og ute
  • Ingen lokale utslipp som anlegg kjørt på fossile brensler (olje, gass, kull) eller bioenergi gir
  • Lave drifts- og vedlikeholdskostnader
  • Varmen fra denne typen varmepumper avgis til å varme tappevann, vannbåren gulvvarme, radiatorer eller viftekonvektorer.

Ønsker du å vite mer om væske-til-vann Varmepumper?

Få veiledning og tilbud på beste varmepumper allerede i dag - sjekk hva som passer best for din bolig.

Start her

Andre energikilder

Væske-til-vann varmepumper henter energien sin fra fire forskjellige kilder. Felles for samtlige er at de henter væske fra fra forskjellige steder. Bergvarme er den mest populære kilden, men det er også tre andre relevante kilder som også er i bruk i Norge;

Jordvarmepumpe - henter energien fra nedgravde slanger i jorden

Sjøvarmepumpe - henter energi fra slanger som er senket ned i sjøen

Grunnvarmepumpe - henter energi fra grunnvannet

Les mer om: Hvilke varmepumper kan jeg velge mellom

Det tekniske bak varmepumpen er likt for alle typene, og alle leverer varmen til et vannbårent varmeanlegg i boligen. Bergvarmepumpe er den vanligste væske-til-vann-varmepumpen her i landet.

Væske-til-vann varmepumper leverer varmen til vannbårent varmeanlegg i boligen

Les mer om: Hvilken type varmepumpe passer best til min bolig?

Spar både penger og miljøet - få flere tilbud på varmepumper fra kompetente installatører i dag.

Innholdet på denne siden er kvalitetssikret av Varmepumpeforeningen – varmepumpeinfo.no

Få tilbud på varmepumpe

Spar både penger og miljøet - få flere tilbud på varmepumper fra kompetente installatører i dag.

start
Psst... det er forresten
helt gratis!