Hvordan motta leads

Hvordan fungerer Varmepumpe123?

Privatpersoner legger ut varmepumpejobben de ønsker å få utført, så sende vi oppdraget videre til relevante leverandører for varmepumper som er med på tjenesten. Leverandørene tar deretter kontakt med personen direkte, helt uavhengig av tjenesten. Det er opp til levererandørene og kunden som tar kontakt og avtale befaring.

Hvordan bli med på Varmepumpe123 og motta oppdrag?

Ved å kontakte oss på post@varmepumpe123.no ringer vi deg opp for å få litt mer informasjon. Så setter vi opp en profil som gir dere tilgang til leads via tjenesten.

Hvordan kommer vi i kontakt med kunden?

Kontaktinformasjon og informasjon om boligen som skal ha varmepumpe ligger tilgjengelig i e-posten dere mottar eller via andre kanaler etter avtale. Vi anbefaler at dere følger kundens ønsker om hvordan de ønsker å bli kontaktet, om de har oppgitt det.

Hva koster det?

Det koster penger for hvert lead dere mottar. Det er opp til dere å ta kontakt og følge opp kunden.

Er det et abonnement eller andre ekstra kostnader?

Det koster ingen ting ekstra å bli med på Varmepumpe123. Leverandørene betaler kun en fast pris per lead, og dere kan pause tilgang til leads om dette er ønskelig. Det er likevel opp til dere å gi beskjed om dere ønsker å motta leads, hvem som skal motta leads og om endringer generelt dere ønsker gjort på tjenesten i forbindelse med å motta leads.